Home
O danima
Sudjelovanje
Program
Sponzori
Sponzori
Posebnosti
Kako je bilo?
 

 

 

 

 

 

Sudjelovanje

Hrvatski dani Interneta omogućuju sudjelovanje na više načina, i to kroz:

predavanja (i telepredavanja)
komercijalne prezentacije proizvoda i usluga
• predstavljanjem proizvoda i usluga na pratećoj izložbi (sajmu)
radionice (zatvorenog tipa)
okrugle stolove s aktualnom tematikom
• potpora manifestaciji sponzorstvom